Werkzaamheden

De jagers van WBE Middelsee zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. In dit waterrijke gebied houd men zich vooral bezig met beheren ganzen.
Jacht is vooral op wilde eend en haas. Ook wordt er steeds meer aan schadebestrijding gedaan op de houtduif vanwege de toename van het verbouwde graan. Verder wordt er veel aan schadebestrijding gedaan op vos en grauwe gans.

De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.